فروشگاه لوازم ماهیگیری

fish_icon_01
چرخ های ماهیگیری
طعمه های ماهیگیری
نخ های ماهیگیری
لوازم جانبی

محیط زیست پایدار

رعایت نكات محیط زیست در ماهیگیری بسیار مهم و ضروری است و تاثیر زیادی در رشد ازدیاد ماهیان و حفظ موارد طبیعی داشته كه همه ی این عوامل باعث می شود كه ما همیشه دریایی خوب و محیط زیستی پایدار داشته باشیم.

یك ماهیگیر كه هدف او صید ماهی است به این معنا نیست كه فقط در حفظ و نگهداری ماهیان كوشا باشد و مواردی دیگر مثل از بین بردن مرجان ها و یا صخره های دریایی برای او اهمیتی نداشته باشد، بلکه همه ی این موارد بصورت زنجیره ای به هم متصل هستند كه در صورت اختلال در یكی از این موارد، بصورت طبیعی شاهد شروع از بین رفتن ماهیان خواهیم بود.

یك ماهیگیر ماهی كوچكی را در آب رها می كند كه بزرگتر شود و بعد آن را صید كند ولی غافل از این كه این ماهی نیاز به پناه گاهی صخره ای و دریایی زلال و محیطی تمیز جهت رشد دارد. بصورت طبیعی و غریزی ماهیان در میان صخره ها و مرجان ها بیشتر هستند و سلسله غذائی از آنجا شروع می گردد. پس یك ماهیگیر برای حفظ ماهیان از وسایل ماهیگیری مناسب و دوستدار طبیعت استفاده می كند، تا محیط زیستی پایدار داشته باشد و می بایست در جهت حفظ منابع برای نسل های آینده تلاش كند.