ماهيگيري تفريحي با قايق

متقاضیان می توانند جهت هماهنگی برای یك سفر ماهیگیری با قایق، به مركز ماهیگیری كیش مراجعه کرده و یا با شماره ۰۷۶۴۴۴۳۰۵۶۵ تماس حاصل فرمایند كه پس از درخواست، متقاضیان مركز ماهیگیری كیش با در نظر گرفتن شرایط آب و هوا، فصل، جریانات آب دریا، و روش مورد نظر ماهیگیری،وقت مناسب را به شما اعلام نمایند.

شما می توانید برای اولین بار یك تجربه ماهیگیری تفریحی با قایق و تجهیزات را همراه با مربیان مجرب داشته و یك سفر به یاد ماندنی، داشته باشید.

ماهیگیران حرفه ای كه با وسایل و روشهای ماهیگیری آشنایی كامل دارند، می توانند روش ماهیگیری مورد نظر را با هماهمگی مركز ماهیگیری كیش انتخاب كنند.

تماس با ما

۳۰۵۶۵ ۴۴۴ ۷۶ (۹۸+)

info@kishfishingcenter.com

جزیره کیش

  • اطلاعات
  • گالری

مركز ماهیگیری كیش اولین باشگاه ماهیگیری با مجوز رسمی سازمان منطقه آزاد كیش و تحت نظارت مركز ورزش و امور دریایی سازمان منطقه آزاد كیش با مدیرت آقای علی ابراهیمی نماینده رسمی انجمن ماهیگیری كشور در بخش آبهای شور جزیره كیش در نظر دارد با ایجاد امكانات و خدمات ماهیگیری تفریحی بصورت پیشرفته و حرفه ای و دوستدار محیط زیست برای تقویت ومدیرت صحیح از منابع ماهیگیری و حفظ حقوق نسلهای آینده در جزیره كیش بوجود آمده است.